Kontakt
stone-belter-jihlava

Stone & belter Jihlava

Region:

kraj Vysočina

Adresa:

Farní 70/2,
586 01 Jihlava

GPS:

49.3949411N, 15.5920361E

Na této pobočce sídlí:
Tereza Janotová
Alena Pechová
Marek Jůzl
Jaroslav Urbánek

Kanceláře se nachází v prvním nadzemní patře.

Více »
Blog poradce

Předčasné splacení hypotéky se prodraží aneb omezení „hypotečního turismu”

V současnosti stále platný zákon stanovuje, že předčasné splacení je pro klienta zcela zdarma pouze v několika případech. Jedná se například o ukončení fixačního období, nebo případ závažné nemoci, či úmrtí.

Kromě toho má klient možnost jednou ročně zdarma splatit až čtvrtinu původní výše úvěru. Pokud klient prodává nemovitost zatíženou hypotékou, banka nesmí účtovat více, než procento zbývající částky úvěru, a zároveň nesmí překročit výši 50 000 Kč. V praxi se však jedná o poplatky v řádu stokorun.

Za nedodržení fixačního období stanovaného ve smlouvě, například z důvodu nabídky lepší úrokové sazby u jiné banky, vám v současnosti hrozí sankce v podobě vyčíslení účelně vynaložených nákladů.

Tento termín nebyl v zákoně přesně definován a každá banka si to vysvětlovala po svém. Proto Česká národní banka (ČNB) v reakci na opakované dotazy veřejnosti i poskytovatelů úvěrů vydala v březnu 2019 stanovisko, ve kterém uvádí, že jednotliví poskytovatelé úvěrů mohou požadovat pouze „věcně nutné náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy, jejichž výše je zároveň odůvodněná“. Mezi tyto náklady patří především administrativní výdaje na personál, poplatky za katastr nemovitostí, poštovné, náklady na tisk a kopírování dokumentů, telefonní poplatky a kancelářské potřeby.

Tím ČNB prakticky zredukovala účelně vynaložené náklady na řádově stokoruny.

Nová legislativa, schválená na základě návrhu ministerstva financí a potvrzená poslanci v listopadu 2023, přináší významné změny v oblasti předčasného splacení hypotéky.

Změny se aplikují na všechny hypoteční smlouvy nebo dodatky podepsané od 1. 9. 2024. Dotknou se jak zcela nových, tak i stávajících smluv. Těch stávajících ale až od začátku nové fixace (sjednání pevné úrokové sazby na určité období), a to nejdříve od zmíněného září 2024. 

Banky budou moci po klientech požadovat náhradu za účelně vynaložené náklady související s předčasným splacením hypotéky. Tato náhrada nově zahrnuje rozdíl mezi původní sazbou úroku a aktuální průměrnou sazbou na trhu, avšak s maximálním stropem (maximálně 1 % z celkové splacené částky).

Poplatek za předčasné splacení bude nižší, než bylo původně navrženo ministerstvem financí. Namísto původně navrhovaných 2 % je zaveden strop 1 %. Konkrétně schválená novela umožňuje účtovat poplatek ve výši „0,25 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru za každý započatý rok zbývající do konce fixačního období, avšak maximálně 1 %“.

Pořád je zdarma možné jednou ročně splatit až čtvrtinu původní výše úvěru.

Z hlediska možnosti refinancování hypotéky do jiné banky a minimalizace případných vysokých sankcí je v souvislosti s novými pravidly klíčové zaměřit se na dobu fixace.

Tedy dobu, po kterou vám banka úrokovou sazbu garantuje. Dobu fixace je obvykle možné sjednat v trvání od 1 roku až po 10 let a úroková sazba u různých fixací se vždy liší dle aktuální situace na trhu úrokových sazeb.

Připravili jsme pro vás doporučení ve 3 různých scénářích:

  1. Nemám hypotéku, ale plánuji ji v letošním roce (2024)

Doporučení zní podepsat hypoteční smlouvu co nejdříve, ideálně do 31. srpna 2024, za co nejvýhodnější sazbu, aniž byste brali v potaz délku fixace. Důležité je zajistit si možnost předčasného splacení hypotéky za malý poplatek. Vzhledem k obecnému očekávání poklesu úrokových sazeb je výhodné mít možnost refinancování. Řešit případné refinancování za nižší sazbu doporučujeme až v momentě, kdy je možné si stávající sazbu snížit o 1 a více procent. Je důležité mít na paměti, že čím vyšší zůstatek hypotéky máte, tím více můžete ušetřit na úrocích při refinancování. Pokud se nepodaří hypotéku uzavřít do konce srpna, doporučuje se maximálně dvouletá fixace.

  • Hypotéku mám a stávající fixace úrokové sazby mi končí v roce 2024

S ohledem na blížící se konec doby fixace je doporučeno začít řešit situaci minimálně 7 týdnů před tím, než dojde k jejímu výročí. Úrokové sazby totiž od března 2023 stále postupně klesají. Správný postup při zvažování refinancování úvěru je začít tím, že se obrátíte na svého poradce, který vám poskytne informace o aktuální situaci na poli úrokových sazeb. V prvním momentu je nejvhodnější oslovit  stávající  banku a zjistit, jakou sazbu vám nabídnou oni. Kvalitní poradce vám dokáže zajistit nabídku od konkurenční banky a poradí vám, jak vyjednat co nejlepší podmínky u vaší banky. Pokud se nepodaří dosáhnout výhodných podmínek se stávající bankou, máte ve výročí možnost refinancovat hypotéku do jiné bez poplatku. Je však potřeba počítat se správními poplatky na katastru nemovitostí ve výši 2x 2 000,- Kč (1x výmaz, 1x zápis). Jestli nepodepíšete dodatek o nové sazbě do konce srpna, je rovněž doporučeno zafixovat novou úrokovou sazbu maximálně na 2 roky.

  • Mám hypotéku s úrokovou sazbou 6 % a víc

Momentálně je možné získat úrokovou sazbu kolem 5 %, takže doporučení zní počkat pár měsíců, než sazby ještě více klesnou. Začněte řešit situaci na začátku léta, s cílem dokumenty podepsat do 31. srpna 2024. Priorita je co nejnižší úroková sazba (bez ohledu na délku fixace), abyste si zachovali možnost předčasného splacení hypotéky ve fixaci podle starých pravidel. Pokud chcete dopočítat konkrétní možné úspory na úrocích vaší hypotéky, neváhejte kontaktovat svého poradce.

 

Je výhodné splatit hypotéku předčasně?

Rozhodnutí o předčasném splacení hypotéky je klíčové a vyžaduje pečlivé zvážení a propočet. V případě předčasného splacení refinancováním do jiné banky, musíte zvážit nejen úsporu na splátkách, ale i další výhody a nevýhody spojené s tímto krokem.

Abyste mohli udělat správné rozhodnutí, je nutno mít pečlivě spočtené všechny náklady spojené s předčasným splacením a porovnat je s úsporou. V případě, že se jedná o doplacení hypotéky z vlastních prostředků, například z úspor nebo dědictví, stojí vždy za porovnání, kolik % ročně stojí hypotéka a kolik % ročně bych mohl vydělat uložením svých peněz do konzervativní investice.

Někdy může touha po rychlém doplacení hypotéky znamenat ekonomicky nevýhodné rozhodnutí a připravit klienta o investiční příležitost a zisk s tím spojený.

Více »

Napište nám