Blog

Magická síla paragrafů v investičním rozhodování klientů I.

Při schůzkách se svými klienty, a to zejména na začátku spolupráce, se setkávám s názory, že investice jako forma zhodnocení peněz jsou velice nebezpečné, kde mohou přijít o své úspory, že jim nic negarantuji a naopak, že jim garantuji ztrátu reálné hodnoty peněz při bezpečném uložení svých úspor v bance. Je to mnohdy sisyfovská práce, a to zejména v posledních letech, kdy se na trhu objevily nabídky „bezpečných, výnosných, ČNB prověřených a státem garantovaných produktů, především nejrůznějších firemních dluhopisů.“ Tato představa stejně mylná jako věřit, že komár z nás vysaje pouze podkožní tuk.

Klienti se vzájemně neznají, i přesto je tento názor velmi rozšížený. Proto se jich vždy ptám, co je k tomuto názoru přivedlo, kde to slyšeli nebo četli? Odpovědí je mi většinou, že „někde“. A jako čeledínovi Vinckovi cvrnkly do nosu tři oříšky a tím pádem i dárek pro Popelku, mě do nosu cvrnkl výzkum společnosti Moneco, který mi na mé otázky odpověděl.

Tento výzkum se konal na Vysoké škole ekonomické (VŠE) a Vysoké školení finanční a správní (VŠFS). Předmětem zkoumání bylo investiční rozhodování studentů (v počtu 623 respondentů) zmíněných univerzit a vliv (ne)přítomnosti zákonné regulace u jednotlivých produktů na jeho výsledek. Co výzkum zjistil? V prvé řadě, že přítomnost legislativní ochrany je významným vodítkem pro rozhodování investorů. I mladí a dynamičtí lidé, jako byli studenti v tomto výzkumném souboru, zkrátka podstatně více věří nástrojům, u kterých existuje alespoň základní ochranný deštník – anebo se tak minimálně prezentují. Je to sice hodně nepřesná představa, ale je to lidsky pochopitelné a samo o sobě by to nebylo tak překvapivé. Co je v pravdě šokující, je druhá část výzkumu.

V té totiž bylo zjištěno, že představa o rozsahu a reálných dopadech legislativní ochrany je často fatálně pomýlená! A to i u budoucích ekonomů a finančníků, jako byli dotazovaní respondenti!

Tak například téměř 30 % z nich se mylně domnívá, že u firemních dluhopisů – velmi to toxické oblasti posledních let – schvaluje ČNB s prospektem emise také podnikatelský plán dané firmy. Nic však není více vzdáleno pravdě, neboť předmětem schvalování jsou pouze formální náležitosti dané emise.

O něco méně, lehce přes pětinu účastníků je pak toho názoru, že udělením prospektu ČNB garantuje také návratnost (!) prostředků investovaných do daného dluhopisu.

S tím souvisí i další oblast. Téměř 40 % studentů v souboru dotazovaných je přesvědčeno, že investice v podílových fondech jsou pojištěny v rámci veřejného pojištění vkladů. A téměř třetina (!) respondentů pak předpokládá, že součástí správy takových fondů je povinnost investiční společnosti kompenzovat investiční ztrátu vzniklou v důsledku poklesu kapitálových trhů!!

Konečně, podíváme-li se na oblast obchodníků s cennými papíry často využívanými pro individuální obchodování, i zde jsou výsledky neradostné. Téměř polovina účastníků je (mylně) toho názoru, že všechny investice učiněné jejich prostřednictvím jsou pojištěny v rámci veřejného pojištění.

A třetina souboru pak předpokládá, že objem pojištění není omezen a v případě krachu brokera dostane zpět vždy všechny investované peníze. Tyto výsledky v detailu shrnuje graf níže.

Kolik respondentů má mylné povědomí o nástrojích legislativní ochrany?

Zdroj: Moneco

Tolik tedy výzkum. Když takhle jsou informačně zmatení budoucí ekonomové, jak asi musí být zmatení „normální“ lidé… A proč tomu tak je? A já už začínám chápat odkud vítr vane. A odkud to je, to se již brzy dozvíte ve druhém díle.

Chcete-li v životě zažít adrenalin pouze při sportu, na horské dráze nebo na rozhledně s prosklenou podlahou, a nikoliv při pohledu na stav svých financí, pište nebo volejte na níže uvedené kontakty. Rádi Vám u dobré kávy vše vysvětlíme a případné kostlivce z Vaší finanční truhly společně vyženeme. 

Napište nám