Blog

Magická síla paragrafů v investičním rozhodování klientů II.

V prvním díle (odkaz na první díl) jsme se seznámili s neradostnými, a mnohdy až překvapivými, výsledky průzkumu investičního rozhodování studentů Vysoké škole ekonomické (VŠE) a Vysoké školení finanční a správní (VŠFS).

Lidské uvažování má své slabiny, které vedou k chybnému investičnímu rozhodování

Pojmy jako stádní chování, přehnaná sebedůvěra nebo strach, tvořící základnu behaviorální ekonomie, zdomácněly v arsenálu všech, kdo zkoumají chování lidí na finančním trhu. Aby následky těchto chyb v rozhodování na drobné spotřebitele byly zmírněny, EU, potažmo ČNB, v posledních letech výrazně zpřísnila zákonnou regulaci finančních a investičních služeb. Paragrafy, povinnosti, přemíra informací a s nimi spojená administrativa se staly nedílnou součástí práce každého finančního poradce.

Do jaké míry tedy dnes sama tato (pře)regulace trhů ovlivňuje rozhodování investorů?

I zde platí staré známé rčení, že „cesta do pekla je lemována dobrými úmysly.“ Přemíra regulace vede střadatele a investory k domněnce, že regulace se o vše postará za ně a zbavuje je tak nutnosti obezřetnosti, ostražitosti a mnohdy i selského rozumu. Vždyť představě, že každá dluhopisová nabídka se schváleným prospektem od ČNB zveřejněná např. na sociálních sítích je zcela bezriziková bez ohledu na slibované zhodnocení a podnikatelský záměr, věří 21 % dotazovaných budoucích ekonomů!

Kdyby tomu tak skutečně bylo, své vlastní peníze bych investoval pouze sem bez ohledu na základní pravidlo investičního trojúhelníku – výnos, riziko, likvidita – a čas trávil v souostroví Bora Bora ve francouzské Polynésii. Opak je pravdou a do rodné Evropy bych se potom vracel jako pomocná síla v podpalubí kontejnerové lodi.

I někteří mí klienti podlehli lákavé nabídce a nyní jim nezbývá než pevně věřit, že se nestanou budoucími (marnými) věřiteli zkrachovalých dluhopisových emisí. Vždyť jen mezi lety 2018 až 2022 jich zbankrotovalo rovných 60 v celkové nominální hodnotě 1 919 000 000 Kč. Zdroj: Seznam Zprávy/Surveilligence

Jak ven z tohoto kolotoče paragrafů, disclaimerů a různých upozornění?

Pomohu si již zlidovělou filmovou hláškou „Nehoří! Jednou provždy nehoří!“ Nejsou! Různé firemní dluhopisy ani jiné různé atraktivní a neodolatelné nabídky garantované nejsou! V podstatě je to jen peněžní půjčka společnosti v drtivé většině bez jakéhokoli ratingu, o které, pokud nejste odborníkem/odbornicí na výkaznictví, nevíte zhola nic než napsané sliby. Proti samostatnému rozhodnutí Vás nikdo a nic neochrání, ale žádný seriózní finanční poradce Vám podobné jednotlivé „výhodné“ finanční produkty nabízet nebude. To udělá jen prodejce těchto produktů. Seriózní finanční poradce s Vámi naopak bude vždy řešit finance jako celek, aby vše do sebe správně zapadalo:

  • stanoví konkrétní finanční cíle,
  • zmapuje zdroje pro jejich splnění,
  • definuje hlavní rizika, která Vás na cestě k Vašim finančním cílům ohrožují,
  • a až úplně nakonec bude řešit nějaké produkty.

Chcete-li v životě zažít adrenalin pouze při sportu, na horské dráze nebo na rozhledně s prosklenou podlahou a nikoliv při pohledu na stav svých financí, pište nebo volejte na níže uvedené kontakty. Rád Vám u dobré kávy vše vysvětlím a případné kostlivce z Vaší finanční truhly společně vyženeme.

Napište nám