Blog

Invalidita: Přežil jsem úraz nebo nemoc. Nevydělávám tolik, jako dřív. A je to na doživotí.

Minule jsme si slíbili pokračování a dnes si posvítíme na invaliditu.

Pokud by byla invalidita vidět

V České republice pobírá invalidní důchod 6,5 % lidí.

Do soupravy pražského metra se nás vejde 1450. To je 94 invalidních. Dva plné vagony lidí, co sedí.

Invalidita je největším rizikem v životním pojištění. S největším dopadem na všechny z rodiny. A bude tu s Vámi stále. I v důchodu.

Kolik potřebujeme?

Jako u pojištění pro případ smrti se neobejdeme bez znalosti našich výdajů.

Vezmeme 110% částky našich nutných životních výdajů – ano zvýšili jsme výdaje o 10 % – a spočítáme si svůj předpokládaný invalidní důchod.

Zase potřebujeme stránky ČSSZ a připomeneme si částku našeho předpokládaného starobního důchodu. Ona ta částka totiž odpovídá výši invalidního důchodu třetího stupně!

Odkaz na ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/informativni-duchodova-aplikace#/

Porovnání s našimi výdaji

Invalidní důchod plus příjmy partnera a ostatní příjmy nezávislé na Vás (nájem, výsluha, renta a podobné) – mínus nezbytné měsíční výdaje.

Před pojistnou událostíPo pojistné události
Čistý příjem muž30 000 Kč0 Kč
Čistý příjem žena 30 000 Kč30 000 Kč
Náklady domácnosti 55 000 Kč55 000 Kč
Invalidní důchod III. stupně0 Kč17 400 Kč
Volné cash flow 5 000 Kč– 7 600 Kč

Pokud nám peníze chybí, chybějící částku (7600 Kč) vynásobíme 300krát a máme pojistnou částku pro invaliditu 3. stupně. (2 280 000 Kč).

Proč 300krát násobit chybějící měsíční částku?

Peníze ukládáme do investičního portfolia a bereme si odtud tolik, kolik nám měsíčně chybí. Při zhodnocení 4% ročně (onen 300 násobek) by nám měly peníze vydržet do konce života.

Máte pasivní příjem? Může velmi dobře nahradit pojištění pro případ invalidity. Proto se tomu věnujeme ve Vašich finančních plánech jako součást cesty k finanční nezávislosti. Příjem z pronájmu nám krásně nahradí nutnost být pojištěni pro případ invalidity.

To zvládnu sám?

Že je to jednoduché a nepotřebujete žádného poradce? Ještě jsme neskončili, nebojte. Nemáme totiž jen jeden stupeň invalidity.

Z praxe víme, že při invaliditě 1. stupně zvládnete obvykle pracovat na poloviční úvazek, při invaliditě 2. stupně asi na čtvrtinový. První ani druhý stupeň invalidního důchodu se nepočítá do odpracované doby pro starobní důchod.

Při druhém stupni invalidity dostanete polovinu částky ze stránek ČSSZ a u prvního stupně jen 35%. Jak se připravíte na takovou situaci?

Přijde smrt, udělá škrt a po všem je prd! Smrt je definována zákonem. Při úmrtí pojištěného se pojišťovny nemohou vytáčet a vykrucovat s výplatou peněz. Ne tak u invalidity.

Tady musíme velmi dobře vybírat, co má která pojišťovna přesně napsáno ve svých pojistných podmínkách jako definici invalidity.

Stačí nám přiznání invalidity od sociálky? Má pojišťovna právo na přezkoumání zdravotního stavu? Vyplatí peníze najednou? Co když máte víc příčin invalidity – bude to dost i pro pojišťovnu?

Stejná situace nastává, pokud již nejste tak úplně zdraví při sjednání pojištění! Cvičíte? Kouříte? Co krevní tlak? Nejste náhodou zakuklený boxer? Poženou vás z pojišťovny na prohlídku k lékaři? A co teprve takový pokrývač nebo truhlář?

Tohle všechno hraje velkou roli při správném výběru pojištění pro případ invalidity! Zde se bez zkušeného partnera s nástroji na srovnání pojistných podmínek a dostatečnou praxí těžko obejdete.

Samostatnou kapitolou jsou již sjednané pojistné smlouvy. Ponechat? Změnit? Zrušit?

A nezapomínejte: Na všechno máte jen jedny peníze. Ušetřená pětistovka na pojištění vám přidá milion v penzi. A to je pět tisíc měsíčně k důchodu navíc!

Na shledanou zase příště, to se podíváme na dětská pojištění. A ne, nebudeme mluvit o rukách v sádře.

P.S. kdy jste se svým poradcem naposledy aktualizovali pojistné částky na vašich smlouvách po výrazných změnách v příjmech nebo osobním životě?

Napište nám