Blog

Průvodce povinným ručením: Co potřebujete vědět o pojištění Vašeho vozidla?

Dovolte mi přiblížit vám aktuální téma důležitosti povinného ručení, které je zákonně vyžadováno pro všechny majitele motorového vozidla. Nejsou to pouze osobní či nákladní automobily, autobusy, motocykly ale i koloběžky. Povinné ručení chrání vás a vaše spolucestující před nečekanými finančními náklady v případě dopravní nehody.

Povinné ručení obvykle kryje škody způsobené třetím stranám při dopravních nehodách. Běžně zahrnuje:

  1. Škody na zdraví – léčebné náklady a odškodnění třetích stran.
  2. Škody na majetku – opravy nebo náhrady za poškozené věci třetích stran
  3. Právní náklady – náklady spojené s právními kroky v důsledku nehody.

Důležité je také správné nastavení limitu plnění povinného ručení. Limit je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. Zákon stanovuje minimální limit pojistného plnění a to nově 50 milionů Kč. Aktuální maximální limit, který si můžete zvolit je až 250 milionů Kč. Pokud způsobíte škodu vyšší, než je limit pojistného plnění, může po Vás pojišťovna rozdíl mezi způsobenou škodou a limitem vymáhat. Proto zvažte, jestli úspora pár set korun na pojistném ročně v rozdílném plnění např. 50/50 či 100/100 stojí za to.

Z  posledních statistik vyplývá, že ceny povinného ručení pravidelně stoupají. V průměru dochází k zdražení o X % každý rok. Máte-li smlouvu uzavřenou před delší dobou, je pravděpodobné, že platíte více než bylo původně sjednáno. S naší pomocí můžeme pravidelně aktualizovat vaše smlouvy a hledat možnosti úspory na pojistném. Vaše spokojenost a finanční bezpečnost jsou pro nás prioritou. Neváhejte se na nás obrátit při revizi Vašich smluv.

Napište nám