Blog

Jak daníme úroky z úspor a investic?

Většina úroků z úspor a investic podléhá zdanění. Rozdělíme si je do tří oblastí podle toho, zda se daní automaticky, zda je jednoduše zvládneme sami, nebo bude potřeba více znalostí od účetního nebo alespoň z absolvování specializovaného kurzu.

Nemusíme se starat o administrativu

U následujících instrumentů nemusíme nic řešit, daň je automaticky stržena poskytovatelem služby či investice:

Bankovní a obdobné vklady v ČR

Daň je automaticky odesílána bankou či obdobnou institucí (družstevní záložna či stavební spořitelna)

Dividendy a dluhopisové kupony emitované v ČR

Opět je daň srážena na úrovni emitenta a nemusíme ji dále řešit.

Pan Pícha má termínovaný vklad, spořicí účet a několik akcií ještě z dob kupónové privatizace. Daň z úroků i dividend mu byla automaticky stržena, pan Pícha tyto instrumenty dále nedaní ani neuvádí v daňovém přiznání.

Zvládneme zpravidla sami

Do této oblasti patří zejména daně z kapitálového majetku, typicky jde o podílové fondy nebo individuálně vlastněné akcie (obojí platí pro instrumenty emitované v ČR). Daňová povinnost začíná v okamžiku prodeje a sledují se následující pravidla:

  • Daní se instrumenty držené méně než 3 roky nebo pokud jejich objem v jednom roce přesáhne 100.000 Kč celkového objemu prodaných investic.
  • Do daňového přiznání uvádíme ty, které překročily minimálně jedno z předešlých kritérií.

Pan Bystrý si udělal změny v podílových fondech. Staré fondy nakoupené před osmi lety v objemu 500.000 Kč prodal a koupil nové. Zároveň si chtěl vyzkoušet investovat sám a na zkoušku si koupil akcii za 1000 Kč, od které očekával, že během pár dní vzroste. Akcie ale klesla na 900 Kč, a tak ji po pěti dnech prodal.

Protože nesplnil obě dvě podmínky zároveň – tříletý test a objem 100.000 Kč, bude muset obojí uvést v daňovém přiznání. Z prodeje podílových fondů ale daň platit nebude, protože splnil minimálně tři roky jejich držení. Z prodané akcie také daň neplatí, protože na prodeji realizoval ztrátu.

Kdyby se povedlo akcii prodat za 1100 Kč, danil by zisk 100 Kč (aktuální sazbou 15%, zde tedy 15 Kč). Kdyby každou z transakcí udělal v jiném roce, nemusel by ani v jednom případě danit ani transakce psát do daňového přiznání (fondy prodával po více než třech letech a objem prodaných akcií byl méně než 100.000 Kč).

Je potřeba účetní nebo specializovaný kurz

Náročnější na správný výpočet daně jsou pak zahraniční finanční instrumenty a investice do nemovitostí.

Zisky ze zahraničních finančních instrumentů musíme do daňového přiznání uvádět téměř vždy. S většinou zemí, kde Češi svůj majetek mají, máme ale smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Je tak potřeba znát konkrétní pravidla.

Příjmy z pronájmu nemovitostí také nejsou z daňového hlediska zcela triviální. Můžeme sice využít jednoduchého nákladového paušálu 30%, ale i tak zůstává otázka daňového základu: z čeho se oněch 30% vypočítá. Nájemník platí částku často rozloženou na nájem a přeúčtování služeb. Navíc nemusíme využívat paušál. Složitost daňové uznatelnosti nákladů a odpisů si pak žádá podrobnější znalosti nebo přímo služeb profesionála.

Každý z nás se často dostává do podobných situací a je vystaven povinnosti zdanit úspory a investice, aniž bychom to tušili. Prakticky každý finanční produkt má daňový aspekt, od hypotéky až po penzijní spoření, a výše sumy, o kterou můžete přijít nebo naopak získat, je neuvěřitelně vysoká.

Zkušený finanční poradce, ač není účetní nebo daňový poradce, Vám pomůže rozlišit výše uvedené situace a může Vás upozornit, kdy je třeba zpozornět.

Jsou také situace, kdy můžete zbytečně na daních zaplatit desítky tisíc i při výběru z penzijního připojištění. V tomto článku nemáme ambici obsáhnout všechny možné případy, ale máme ambici s Vámi řešit Vaše každodenní situace a šetřit Vám peníze i v případech, kdy sami netušíte, že na daních můžete výrazně ušetřit.

Napište nám