Blog

Efektivní ochrana majetku je naprostý základ

Pojištění nemovitosti patří mezi základní prvky zodpovědné správy majetku. Jako takové se skládá ze dvou složek – pojištění samotné nemovitosti a pojištění odpovědnosti spojené s vlastnictvím dané nemovitosti. Oba typy jsou velmi důležité, přesto je řada lidí zcela nepochopitelně podceňuje. Smutným příkladem, na který si každý z nás jistě vzpomene, jsou hromadné škody způsobené tornádem na jižní Moravě. Tehdy se ukázalo, že podstatná část poškozených neměla svůj majetek pojištěný.

Podle čerstvých údajů zhruba polovina nemovitostí v České republice zůstává nepojištěna, což je v příkrém kontrastu se situací v západní Evropě, kde propojištěnost v tomto segmentu přesahuje 90 procent. Pojišťovny navíc odhadují, že asi polovina z pojištěných nemovitostí není dostatečně kryta kvůli tzv. podpojištění. Cílem pochopitelně není dělat reklamu pojišťovacímu byznysu ani vyvolávat pocit, že každý z nás musí být pojištěný proti všemu a za všech okolností. Z našeho pohledu je naopak optimální, pokud jako pojištění slouží vlastní majetek a vlastní zdroje, ale dosažení takové míry finanční samostatnosti je dlouhodobý projekt, a proto je zásadní mít pojištění nemovitosti i odpovědnosti z její držby správně nastaveno. O to víc, že případné škody a s nimi související náklady a dopad na vaše úspory mohou být právě v tomto případě značné.

Podívejme se na názorný příklad. Pokud jste si v roce 2010 pořizovali nemovitost za 3,5 milionu korun, dnes se její hodnota v celorepublikovém průměru blíží 7 milionům. To znamená, že i v případě, pokud jste si při koupi sjednali bezchybné pojištění na 100 procent hodnoty bytu či domu (bez indexace), zahrnuje nyní pojistné krytí jen zhruba polovinu hodnoty nemovitosti. Jinými slovy, v případě totální škody od pojišťovny dostanete maximálně 3,5 milionu a za to si dnes dům s podobnými proporcemi rozhodně nepostavíte. Při menších škodách se tento poměr mezi pojistnou částkou a aktuální hodnotou nemovitosti zachovává. Při škodě ve výši 3,5 milionu byste dostali polovinu z uvedené částky, tedy 1,75 milionu. A pojišťovna by postupovala naprosto správně. Proto je nezbytné pojistné částky průběžně upravovat anebo do smlouvy zahrnout indexaci. Na trhu už existují i produkty, které žádnou pojistnou částku fixně nestanovují a daná pojišťovna pak vyplácí částku odpovídající reálné škodě.

Kromě pojištění nemovitosti samotné je třeba dbát na pojištění odpovědnosti z jejího vlastnictví, a to pro případ, že dojde k újmě na zdraví či škodě na majetku třetích osob. Pokud vlastníte dům, může se relativně snadno stát, že z vaší střechy spadne námraza na cizí auto a poškodí ho, strom z vašeho pozemku poškodí sousední dům či sousedovo auto, požár z vašeho domu se rozšíří na vedlejší dům anebo před vaším domem někdo uklouzne a zraní se. Pokud jste majitelem bytu, lze si zase snadno představit situaci, že v důsledku prasklého potrubí vytopíte sousedy. Právě tyto a podobné případy kryje pojištění odpovědnosti z vlastnictví. Lze ho sjednat samostatně, často se ale stává, že bývá spojeno s pojištěním občanské odpovědnosti. Není neobvyklé, že se takové pojištění vztahuje na všechny vaše nemovitosti bez ohledu na to, že nejsou explicitně v dané smlouvě uvedeny, a to i tehdy, pokud jste jen spoluvlastníkem, případně pokud je vlastníkem osoba, se kterou žijete ve společné domácnosti.

I taková zdánlivě banální záležitost, jakou pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti může být, má tedy celou řadu aspektů, které je žádoucí brát v potaz. Lze jistě souhlasit s tvrzením, že se nejedná právě o „záživnou“ problematiku (na rozdíl třeba od investic), zároveň se ji ale rozhodně nevyplatí podceňovat. Pojištění si můžete správně nastavit u svého poradce.

Napište nám