Blog

Čtyři cykly, aneb pohled do budoucnosti

Asi každého z nás někdy zajímalo alespoň trochu nahlédnout do budoucnosti. Vědět co bude následovat, a možná toho nějak využít.

V jakékoliv investiční nabídce najdete větu, že „historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů“.

S tím asi nelze více než souhlasit. Budoucnost se přece nedá přesně predikovat.

Ale co kdyby se dala budoucnost alespoň rámcově předpovědět? Ne na dny, ani měsíce, ale např. na desítky let. A nemyslím tím budoucnost pouze finančních trhů, ale vývoje společnosti jako celku.

Jak to udělat? V podstatě máte dvě možnosti. Ta první je osvědčená svatá trojice křišťálová koule, kávová sedlina nebo výklad z karet. Pokud jste fanoušek těchto metod, raději vás odkážu na jiného odborníka v této oblasti, než jsem já.

Ta druhá možnost je podívat se na budoucnost více vědecky. Existuje totiž studie, která přichází s tvrzením, že historie není pouze náhodný sled událostí, ale že existuje vzor a opakování, které mohou být vysledovány a analyzovány pro další vývoj budoucnosti.

Celý koncept vychází z toho, že dějiny procházejí čtyřmi různými cykly, které se pravidelně opakují. Tyto fáze představují čtyři různé generace v různém životním stádiu, které formují budoucí vývoj a charakter společnosti.

Každá fáze trvá přibližně 20 let a za posledních cca 80 let (průměrná délka lidského života) by se daly charakterizovat takto:

PRVNÍ FÁZE – EUFORIE (1946 – 1966)

Společenský optimismus a prosperita. Typicky např. poválečné období. Doba, kdy se společnost sjednocuje za společným cílem.

Rock&Roll, Mustang, TV,  bikini, první člověk ve vesmíru.

S&P index: +605% (celkový výnos včetně dividend, očištěný o inflaci)

DRUHÁ FÁZE – PROBUZENÍ (1967 – 1987)

Hledají se nové hodnoty a společenské ideály.

První PC, Star Wars, hnutí za občanská práva (Martin Luther King).

S&P index: +102% (celkový výnos včetně dividend, očištěný o inflaci)

TŘETÍ FÁZE – VYSTŘÍZLIVĚNÍ (1988 – 2008)

Doba konfliktů a rozkladu společnosti. Zvětšuje se generační propast. Roste nedůvěra v instituce.

Rozpad sovětského svazu, pád berlínské zdi, prasknutí internetové bubliny, útok na NYC.

S&P index: +200% (celkový výnos včetně dividend, očištěný o inflaci)

ČTVRTÁ FÁZE – KRIZE (2009 – 2029)

Bod zlomu. Dramatické změny se stávají nevyhnutelnými. Společnost je konfrontována s náročnými výzvami a rozhodujícími okamžiky.

Světová finanční krize, dluhová krize, COVID 19, politická rozpolcenost, válka na Ukrajině, energetická krize, zpomalení ekonomického růstu, propast v rozložení světového bohatství.

S&P index: ???

Kdybychom se podívali dále do historie o dalších cca 80-100 let, najdeme zajímavé podobnosti.

Tyto cykly se prostě opakují po celá staletí, ačkoli se mohou různit konkrétní události a okolnosti.

Co z toho pro nás plyne? Pravděpodobně se tedy nacházíme v posledním cyklu jednoho historického bloku. Fáze KRIZE zní dramaticky a z celospolečenského pohledu nás možná ještě čeká období zásadních změn a rozhodnutí

Z finančního pohledu to zatím nevypadá na žádnou katastrofu. Je potřeba ale také říct, že nejsme ještě na konci tohoto cyklu. Teprve tedy uvidíme, jak si tímto obdobím projdeme.

Nicméně faktory jako demografický vývoj, vysoké zadlužení a z toho plynoucí omezené možnosti státu, deglobalizace ekonomiky, apod. naznačují, že se na budoucnost musíme finančně daleko více sami připravit.

Dobrá zpráva je, že i toto období jednou skončí a dle výpočtů této studie relativně brzy.

Přijde nový cyklus EUFORIE, a podle období před 80 lety by měl být velmi úspěšný. Pokud ale budete chtít využít jeho plný potenciál, je potřeba se na něho dopředu připravit.

Pokud vás zajímá, jak to prakticky udělat, kontaktujte svého poradce.

Napište nám