home page/

Placené poradenství

odstoupit od smlouvy

Vyberte si z naší nabídky

Jedná se o komplexní činnost, která zahrnuje zejména komunikaci s klientem za účelem nalezení optimální varianty financování pro právnické a fyzické osoby. Služba obsahuje předložení výběru nabídek od bank a porovnání jejich podmínek (vždy min. 2 banky), sumarizování veškerých k úvěru potřebných podkladů, jejich kontrolu a následné zpracování a zprostředkování žádosti o úvěr, příprava úvěrové dokumentace, asistence při podpisu úvěru, asistence při čerpání úvěru.
Cena:
1 % z výše úvěru
(platí se záloha 0,3 % z výše úvěru při podpisu smlouvy)
myKONCEPT je základní článek jakékoliv komunikace mezi Vámi a naším poradcem. Umožní mu poznat Vaše potřeby, abychom Vám dokázali doporučit vhodné úpravy portfolia bez nutnosti uzavírat smlouvy.
Služba myKONCEPT obsahuje:
- kompletní vstupní analýzu (délka dle složitosti, ale min. 1 hodina)
- následné vyhodnocení a přípravu řešení napříč oblastmi, v nichž naše firma působí: finance, reality, investice, daně (časová náročnost cca 8 hodin)
- prezentování řešení a předání jedinečně zpracovaného materiálu myKONCEPT (cca 2 hodiny)
Teprve v tomto bodě se můžete rozhodnout, jestli službu zaplatíte. Platíte tedy až v momentě, kdy znáte výsledek. Jsme si totiž jisti, že budete maximálně spokojeni.
Cena:
5.000 Kč + DPH
(Složitější řešení mohou být zpoplatněna přirážkou, s případným navýšením ale bude klient vždy obeznámen dopředu.)
Jedná se o odbornou individuální konzultaci s naším poradcem ohledně jakékoliv Vaší potřeby.
Cena:
500 Kč / hodinu + DPH (konzultace poradce)
800 Kč / hodinu + DPH (konzultace manažera)
Balíček servisních služeb obsahuje:
- konzultační a asistenční služby (hlavně v případě pojistné události)
- nezávislý pohled na nabídku produktů na trhu s popisem výhodnosti či nevýhodnosti pro klienta
- informace o vývoji investičního portfolia
- revize konceptu (změny adres, ukončení smluv, rady ohledně dodržování koncepčních kroků z myKONCEPTu, kontrola smluv) minimálně 1x ročně
- zasílání novinek z trhu
Cena:
4.000 Kč + DPH / ročně