home page/

investice

Investice Nabízíme řešení investic se zajištěním investovaného kapitálu tak, aby neztrácel na hodnotě

Investiční příležitosti

Prvním a nejdůležitějším krokem naší spolupráce je sestavení rizikového profilu, na jehož základě Vám doporučíme vhodné investiční nástroje a skladbu investičního portfolia. Při tvorbě řešení na míru využíváme konceptu ideálního dělení majetku a investičního trojúhelníku. Ten ukazuje, že nelze požadovat vysoký výnos bez rizika v krátkém časovém horizontu. Vyšší výnos jde vždy ruku v ruce s větším rizikem ztráty investovaných peněz a také s horší likviditou investice. Naše investiční strategie je orientována spíše na dlouhodobější investice v horizontu jednotek nebo i desítek let.

  • Investice
  • Hotovost
  • Majetek

Neslibujeme rychlé zbohatnutí, ale snažíme se s klientovým portfoliem pracovat tak, abychom minimalizovali dopady aktuálních ekonomických krizí, politických rozhodnutí i dalších faktorů, které mohou negativně ovlivnit jeho hodnotu.

Specializované oddělení
Stone & belter

Trh nabízí nepřeberné množství investičních nástrojů a orientovat se v této nabídce bývá nad síly běžného člověka. Naše oddělení investic je proto tvořeno týmem odborníků, kteří se ve své branži pohybují jako ryby ve vodě. Aktivně vyhledávají investiční příležitosti, analyzují je a připravují z nich podklady potřebné pro práci našich osobních poradců.

více o naší službě

Nelze s jistotou říci, že jedna možnost investování je tou nejlepší nebo že jeden model funguje za všech okolností a s jistým výsledkem. Stejně jako v případě tvorby strategického konceptu pro celé majetkové portfolio je i v případě investic nezbytné, aby osobní poradce nejprve dokonale poznal Vaše možnosti a Váš přístup k penězům. Kolik chcete investovat? Jste konzervativní, nebo raději riskujete? Jak si představujete své finanční zajištění v pozdějším období života? Roli hraje i to, kde a jakým způsobem už své úspory investujete a zhodnocujete.

1/ portfolio připravené přímo na rizikový profil klientů
2/ konzervativní forma spoření
3/ VIP investiční poradenství od jednoho milionu korun výše
4/ tzv. alternativní formy investic

Jako jedna z mála společností neslibujeme klientům vysoká zhodnocení, abychom je přiměli ke spolupráci, ale především stabilitu financí a majetku. Nesnažíme se klientům nastavit zhodnocení portfolia na nejvyšší částky, ale tak, aby bylo zajištěno proti inflaci, krizi nebo nenadálým výkyvům.

VIP oddělení

Jako nadstandardní službu jsme pro své klienty připravili oddělení VIP INVESTICE, které nabízí investování do tzv. aktivní správy. Jedinou vstupní podmínkou je jednorázová investice nad 1 000 000 Kč.