Blog
PODLE TÉMATU
Akcie Asistence při nákupu Dluhopisy ETF fondy Firemní finance FKI fondy Hypotéka Investice Investiční nemovitost Investiční nemovitosti Investiční strategie Majetkové pojištění Nákup Osobní finance Penzijní spoření Podílové fondy Privátní poradenství Prodej Pronájem Půjčky a konsolidace Reality Stavební spoření Všechny
PODLE AUTORA
Ondřej Marek Petr Lukeš Lukáš Cinko Petr Kozelský Jan Pinta Petr Dobrovolný Markéta Navrátilová Ladislav Zemánek Vladimír Bádr Všechny

Jak daníme úroky z úspor a investic?

Většina úspor a investic podléhá zdanění. Rozdělíme si je do tří oblastí podle toho, zda se daní automaticky, zda je jednoduše zvládneme sami, nebo bude potřeba více znalostí od účetního nebo alespoň z absolvování specializovaného kurzu.

Nemusíme se starat o administrativu

U následujících instrumentů nemusíme nic řešit, daň je automaticky stržena poskytovatelem služby či investice:

Bankovní a obdobné vklady v ČR

Daň je automaticky odesílána bankou či obdobnou institucí (družstevní záložna či stavební spořitelna)

Dividendy a dluhopisové kupony emitované v ČR

Opět je daň srážena na úrovni emitenta a nemusíme ji dále řešit.

Pan Pícha má termínovaný vklad, spořicí účet a několik akcií ještě z dob kupónové privatizace. Daň z úroků i dividend mu byla automaticky stržena, pan Pícha tyto instrumenty dále nedaní ani neuvádí v daňovém přiznání.

Zvládneme zpravidla sami

Do této oblasti patří zejména daně z kapitálového majetku, typicky jde o podílové fondy nebo individuálně vlastněné akcie (obojí platí pro instrumenty emitované v ČR). Daňová povinnost začíná v okamžiku prodeje a sledují se následující pravidla:

  • Daní se instrumenty držené méně než 3 roky nebo pokud jejich objem v jednom roce přesáhne 100.000 Kč celkového objemu prodaných investic.
  • Do daňového přiznání uvádíme ty, které překročily minimálně jedno z předešlých kritérií.

Pan Bystrý si udělal změny v podílových fondech. Staré fondy nakoupené před osmi lety v objemu 500.000 Kč prodal a koupil nové. Zároveň si chtěl vyzkoušet investovat sám a na zkoušku si koupil akcii za 1000 Kč, od které očekával, že během pár dní vzroste. Akcie ale klesla na 900 Kč, a tak ji po pěti dnech prodal.

Protože nesplnil obě dvě podmínky zároveň – tříletý test a objem 100.000 Kč, bude muset obojí uvést v daňovém přiznání. Z prodeje podílových fondů ale daň platit nebude, protože splnil minimálně tři roky jejich držení. Z prodané akcie také daň neplatí, protože na prodeji realizoval ztrátu.

Kdyby se povedlo akcii prodat za 1100 Kč, danil by zisk 100 Kč (aktuální sazbou 15%, zde tedy 15 Kč). Kdyby každou z transakcí udělal v jiném roce, nemusel by ani v jednom případě danit ani transakce psát do daňového přiznání (fondy prodával po více než třech letech a objem prodaných akcií byl méně než 100.000 Kč).

Je potřeba účetní nebo specializovaný kurz

Náročnější na správný výpočet daně jsou pak zahraniční finanční instrumenty a investice do nemovitostí.

Zisky ze zahraničních finančních instrumentů musíme do daňového přiznání uvádět téměř vždy. S většinou zemí, kde Češi svůj majetek mají, máme ale smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Je tak potřeba znát konkrétní pravidla.

Příjmy z pronájmu nemovitostí také nejsou z daňového hlediska zcela triviální. Můžeme sice využít jednoduchého nákladového paušálu 30%, ale i tak zůstává otázka daňového základu: z čeho se oněch 30% vypočítá. Nájemník platí částku často rozloženou na nájem a přeúčtování služeb. Navíc nemusíme využívat paušál. Složitost daňové uznatelnosti nákladů a odpisů si pak žádá podrobnější znalosti nebo přímo služeb profesionála.

Každý z nás se často dostává do podobných situací a je vystaven povinnosti zdanit úspory a investice, aniž bychom to tušili. Prakticky každý finanční produkt má daňový aspekt, od hypotéky až po penzijní spoření, a výše sumy, o kterou můžete přijít nebo naopak získat, je neuvěřitelně vysoká.

Zkušený finanční poradce, ač není účetní nebo daňový poradce, Vám pomůže rozlišit výše uvedené situace a může Vás upozornit, kdy je třeba zpozornět.

Jsou také situace, kdy můžete zbytečně na daních zaplatit desítky tisíc i při výběru z penzijního připojištění. V tomto článku nemáme ambici obsáhnout všechny možné případy, ale máme ambici s Vámi řešit Vaše každodenní situace a šetřit Vám peníze i v případech, kdy sami netušíte, že na daních můžete výrazně ušetřit.

Více »

Napište nám